Melkveebedrijf Kesteloo - Venhuizen


Maatschap Kesteloo kiest voor optimale inkuilplanning met extra sleufsilo van Zwaagstra Beton

‘Goede ruwvoeropslag noodzakelijk voor hoge melkkwaliteit’

Om flexibeler te zijn met de inkuilplanning liet Mark Kesteloo door Zwaagstra Beton een nieuwe sleufsilo plaatsen op zijn erf in het Noord-Hollandse Venhuizen. Daarmee beschikt de melkveehouder nu over drie opslagplekken. Zo heeft hij in het voorjaar altijd twee silo’s vrij voor de eerste snee gras. “Alle sleufsilo’s zijn exact vier kuilvoerblokken breed, zodat we de ideale voersnelheid kunnen bereiken.”

Melkvee en wisselteelt

Mark Kesteloo (31) en zijn vader Marius (59) vormen samen de maatschap Kesteloo in het Noord-Hollandse Venhuizen. De melkveehouders hebben 75 melk- en kalfkoeien en bezitten 60 hectare grond. Daarvan wordt 15 tot 20 hectare verhuurd voor wisselteelt (bloemkool, spinazie en tulpen). Zelf gebruiken ze 50 tot 55 hectare voor de verbouw van mais en gras waarmee ze hun eigen vee voeren.

Jaaropbrengst per koe: 11.700 tot 12.000 liter
Vetgehalte: 4,30 tot 4,40%
Eiwitgehalte: 3,45 tot 3,50%

‘Inkuilmanagement’ noemt Mark Kesteloo het. Samen met zijn vader Marius (59) vormt de 31-jarige melkveehouder een maatschap. “Goed inkuilmanagement is belangrijk om de vet- en eiwitgehaltes op niveau te houden. Alle silo’s bij ons zijn 7,20 meter breed. Dat is smal, maar dat hebben we bewust gedaan. Ze zijn daardoor precies vier kuilvoerblokken breed.”

Elke grasoogst wordt verdeeld over twee sleufsilo’s. “Op die manier zit er in elke silo exact hetzelfde voer. De eerste en tweede snee zitten er inmiddels in. De derde en vierde komen daar later dit jaar in lasagnevorm bovenop. Een eventuele vijfde en zesde snee gaan in balen en worden verkocht. In het najaar gaat de maisoogst erin.” Kesteloo doet vier dagen over een rij kuilvoer. “In totaal hebben we 75 meter kuil nodig om met deze snelheid jaarrond te kunnen voeren. Met deze nieuwe silo lukt dat prima.”

Door de nieuwe sleufsilo zijn er in het voorjaar altijd twee plekken vrij voor de eerste snee

Landschapsvriendelijk

De 75 melk- en kalfkoeien van Kesteloo brengen jaarlijks samen bijna 850.000 liter melk op. “Dat is een hoge productie. We geven onze koeien krachtvoer, maar ruwvoer is en blijft de basis. Daarmee moet je de kwaliteit waarborgen. Een goed opslag is daarvoor noodzakelijk.” Kesteloo dekt zijn kuilen af met banden. “Zand is beter, maar dat is met de kleigrond die hier ligt geen optie. Om schoon en snel te kunnen werken, kiezen we daarom voor banden.”

De nieuwste silo heeft een achterwand en bestaat uit tweemaal tien betonplaten van elk vier meter lang en twee meter hoog. Kesteloo: “Door de achterwand kunnen we de kuil rondom goed verdichten. Dat is belangrijk om broei en schimmel te voorkomen. De wanden lopen aan het begin en het einde schuin af. Dat oogt vriendelijker in het landschap en de kans dat we tijdens het kuilen het plastic beschadigen is daardoor kleiner.”

Onverwoestbaar geheel

Sleufsilo en verholen goten

De nieuwe sleufsilo van de maatschap Kesteloo bestaat uit twee rijen wanden van elk tien betonplaten lang. Elk element is 4 meter lang en 2,14 meter hoog. De begin- en eindstukken lopen bovenaan schuin af. De silo heeft een achterwand.

Op het erf is ook een rij verholen goten aangelegd met aan het einde een zandvangput. De gootelementen zijn 2 meter lang en 50 centimeter breed.

Tot slot is één rij wanden van een bestaande silo vervangen door nieuwe silowanden van elk 4 meter lang en 1,64 meter hoog.

Naast een nieuwe sleufsilo liet Kesteloo een rij verholen goten aanleggen op zijn erf. “Voor een goede waterafvoer zijn die onmisbaar. Het zijn elementen van twee meter lang die meegegoten zijn in het beton. Zo is het een onverwoestbaar geheel geworden. Aan het einde van de goot ligt een zandvangput – die is eveneens van Zwaagstra Beton – waarin voerresten, stof en zand opgevangen worden.”

We besloten last minute extra platen aan te vragen. Zwaagstra kon ze direct leveren.

Tijdens het plaatsen van de nieuwe sleufsilo besloot Kesteloo om gelijk een van de bestaande silo’s op te frissen. “Die kon aan een kant wel nieuwe wanden gebruiken. Aangezien we ruim binnen het begrote budget bleven, kozen we er nog tijdens de werkzaamheden voor om die ook aan te schaffen. We vroegen ze last minute aan bij Zwaagstra en toch konden ze gelijk met de andere vracht geleverd worden.”

Gezamenlijk beredeneren

Een rondje internetten bracht Kesteloo bij Zwaagstra Beton. “De website, de producten en vooral de afwerking van de producten sprak ons aan. Toen ook de prijs nog gunstig bleek, was de keuze snel gemaakt.” Een adviseur van Zwaagstra kwam in Venhuizen langs om de ideeën te bespreken. “De vertegenwoordiger dacht echt met ons mee. Hij adviseerde over de maatvoering van de silo’s en de optimale plaatsing van de goten. Al beredenerend kwamen we samen tot dit resultaat.” Kesteloo verzorgde vervolgens zelf het grondwerk. “De grondlaag, het cunet, hebben we laten kilveren door een specialist. Zwaagstra plaatste hierop direct vanaf de vrachtwagen de platen voor de silo. Dat was zo gebeurd. De levering, planning, communicatie en afstemming: alles verliep perfect.”

Zwaagstra Agri/Infra catalogus


Zwaagstra biedt met haar betonproducten draagvlak voor ondernemers. Wij helpen u uw bedrijfsdoelen te realiseren. In onze AGRI- en INFRA catalogus treft u een totaaloverzicht van onze betonplaten, keerwanden, silowanden en goten.

Vraag via onderstaand formulier de catalogus naar keuze aan en ontvang deze direct in uw mailbox.